Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury z 23 listopada 2023 r.

dotyczące naboru na stanowisko rzemieślnika (zastępstwo)

w Mosińskim Ośrodku Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4.

Określenie wolnego stanowiska pracy:

½, ¾, lub 1 etatu – na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego

usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– czuwaniu nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Ośrodka;

– wykonywanie prac o charakterze porządkowo-sanitarnym;

– dbałość o urządzenia oraz sprzęt do utrzymania czystości;

– wykonywanie prac porządkowych wokół budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury;

– obsługa imprez kulturalnych w zakresie zapewnienia przygotowania technicznego, sprzętu oraz zaplecza logistycznego imprez;

– udział w przygotowaniu oraz eksponowaniu materiałów promujących poszczególne wydarzenia i imprezy kulturalne;

– wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

  1. Posiadane doświadczenie w pracy na stanowisku rzemieślnika, pracownika

gospodarczego lub innym stanowisku o podobnym charakterze.

  1. Nieposzlakowana opinia.
  2. Niekaralność.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku rzemieślnika.

Osoby zainteresowane, powinny zgłaszać się do Mosińskiego Ośrodka Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4, tel. 509 082 824 – w godz. 9:00 – 15:00.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 509 082 824.

ogłoszenie o pracy

Share Post :

Facebook
Skip to content