O nas

Mosiński Ośrodek Kultury, jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prowadząc statutową działalność: kulturalną i gospodarczą, Ośrodek musi stosować się do szeregu innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji sektora finansów publicznych. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi o tym, że instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest jednostką w pełni samodzielną, choć nie samowolną. A więc autonomiczną programowo.

Zarys chronologiczny statusu prawnego Mosińskiego Ośrodka Kultury

1970 – wychodząc naprzeciw ówczesnym potrzebom kulturalnym, z inicjatywy mieszkańców i władz, po ukończeniu budowy budynku przy ul. Nowotki (obecnie ul. Dworcowa), nadano nowopowstałemu obiektowi nazwę Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie. Budynek przeznaczono na działalność Miejskiej Biblioteki oraz form o charakterze kulturalno-artystycznym;

1975 – powstanie formalno-prawnej instytucji zajmującej się upowszechnianiem kultury pod nazwą Ośrodek Kultury dla Miasta i Gminy Mosina;

1985 – starania mieszkańców doprowadzają do utworzenia Izby Muzealnej w budynku dawnej bożnicy żydowskiej przy ul. Niezłomnych 1 w Mosinie. Izba stanowi filię Ośrodka Kultury dla Miasta i Gminy Mosina;

1991 – nowe zadania, wynikające z nowej rzeczywistości samorządowej po roku 1990, zostają określone w statucie Ośrodka Kultury i Sportu w Mosinie. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminie z zakresu kultury i sportu;

1993 – w ramach Ośrodka Kultury i Sportu rozpoczyna działalność wystawienniczą Galeria Miejska;

2001 – nadanie osobowości prawnej, statutu i nazwy Mosiński Ośrodek Kultury jest początkiem autonomicznej działalności kulturalnej na terenie Gminy Mosina;

2018 – wyodrębnienie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej, które jako nowa instytucja funkcjonują pod nazwą Galeria Sztuki w Mosinie;

1970
1975
1985
1991
1993
2001
2018

1970

wychodząc naprzeciw ówczesnym potrzebom kulturalnym, z inicjatywy mieszkańców i władz, po ukończeniu budowy budynku przy ul. Nowotki (obecnie ul. Dworcowa), nadano nowopowstałemu obiektowi nazwę Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie. Budynek przeznaczono na działalność Miejskiej Biblioteki oraz form o charakterze kulturalno-artystycznym

1970

1975

powstanie formalno-prawnej instytucji zajmującej się upowszechnianiem kultury pod nazwą Ośrodek Kultury dla Miasta i Gminy Mosina

1975

1985

starania mieszkańców doprowadzają do utworzenia Izby Muzealnej w budynku dawnej bożnicy żydowskiej przy ul. Niezłomnych 1 w Mosinie. Izba stanowi filię Ośrodka Kultury dla Miasta i Gminy Mosina

1985

1991

nowe zadania, wynikające z nowej rzeczywistości samorządowej po roku 1990, zostają określone w statucie Ośrodka Kultury i Sportu w Mosinie. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminie z zakresu kultury i sportu

1991

1993

w ramach Ośrodka Kultury i Sportu rozpoczyna działalność wystawienniczą Galeria Miejska

1993

2001

nadanie osobowości prawnej, statutu i nazwy Mosiński Ośrodek Kultury jest początkiem autonomicznej działalności kulturalnej na terenie Gminy Mosina

2001

2018

wyodrębnienie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej, które jako nowa instytucja funkcjonują pod nazwą Galeria Sztuki w Mosinie

2018
Facebook
Skip to content