STOWARZYSZENIE MUZYCZNE ORKIESTRA DĘTA IM. HM A. JERZAKA W MOSINIE

Orkiestra Dęta istnieje 69 lat. Przez 62 lata reprezentowała Ośrodek Harcerski, wcześniej Hufiec im. Bolesława Chrobrego w Mosinie. Dzieje drużyny, zwłaszcza początki działalności, obrosły legendą. Stworzyli ją mosińscy druhowie – wówczas dwudziestoletni harcerze: Jerzy Papierz, bracia Stanisław i Henryk Szóstakowie, Bronisław Maciejewski oraz szczepowy Mieczysław Konieczny. Po powrocie z obozu letniego w Zaborze, na Radzie Szczepu dh Jerzy Papierz zgłosił wniosek dotyczący założenia orkiestry dętej przy drużynie pozaszkolnej. Zyskał poparcie wszystkich obecnych. Niezwłocznie rozpoczęto gromadzenie funduszy na zakup instrumentów – wrzucając swe oszczędności do harcerskiej rogatywki dh Staszka. Opisywane wydarzenie miało miejsce we wrześniu 1946 roku. Od tej pory rozpoczęło się staranie o środki finansowe, instrumenty oraz chętnych do muzykowania. Lata osiemdziesiąte to już nowsza historia… Zmieniło się wtedy oblicze orkiestry. Kapelmistrz Antoni Jerzak po przebytej operacji nie odzyskał pełnej sprawności. Jako osiemdziesięciolatek, po 36 latach pracy z drużyną orkiestry przekazał batutę swojemu następcy. Został nim Marek Kordowski. Nowy dyrygent zmienił repertuar. Klasyczne utwory harcerskie, grywane od lat – zastąpił koncertowymi i rozrywkowymi. Występy orkiestry stały się widowiskowe, m.in. dzięki obecności werblistek i pokazom musztry paradnej. Liczebność drużyny wzrosła do 45 osób. Zyskała ona tytuł Orkiestry Reprezentacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego. Owocem intensywnej pracy i osiągniętego poziomu były między innymi wyjazdy zagraniczne, do Finlandii, ówczesnej Czechosłowacji i dwukrotnie do Włoch. W 2009 roku orkiestra stała się organizacją pożytku publicznego przyjmując nazwę: Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie. Funkcję prezesa pełni Tadeusz Matusiak, skarbnika Jerzy Klorek, a sekretarza – Kazimierz Maślak. Od 2009 roku orkiestrę prowadzi Maciej Kubacki – z wykształcenia dyrygent, organista i nauczyciel. Zespół pracujący pod jego batutą osiąga coraz wyższy poziom, dając około 30 koncertów rocznie. Do repertuaru oprócz muzyki rozrywkowej zostały wprowadzone utwory klasyczne, dzięki którym Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną na imprezach w Auli Uniwersyteckiej (100 – lecie powstania Roty), poznańskiej Farze (koncert w wigilię beatyfikacji Jana Pawła II), gnieźnieńskiej Katedrze (150 lecie najstarszego chóru w Polsce), czy z okazji rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Styczniowego (aula PSM II st.). Przygotowaliśmy również koncert z okazji 15 – lecia Zakładu Muzyki Kościelnej, którego absolwentem jest obecny kapelmistrz. Współpracujemy również z wieloma chórami – zrzeszonymi w PZChiO w Poznaniu, czy też chórem św. Cecylii z Mosiny. W 2011 r. nawiązaliśmy współpracę z orkiestrą partnerskiego miasta – Seelze pod Hanowerem. Modern Sounds Orchestra miała okazję koncertować w Mosinie, jak również gościć nas na tournee zagranicznym. W 2015 roku udało nam się nagrać płytę dokumentującą nasze osiągnięcia pt. Od Z do A i… wszystko gra”. W 2016 r. koncertowaliśmy na poznańskiej Akademii Muzycznej, biorąc udział w cyklu „Pedagodzy i ich chóry”. W obecnym roku, realizując projekt we współpracy ze starostwem powiatowym w Poznaniu, koncertujemy w różnych powiatach Wielkopolski. Udało nam się też wyjechać na tournee po Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie.

Orkiestra corocznie grywa podczas takich uroczystości jak: Zlot Hufca, manifestacje patriotyczne, WOŚP, Dni Mosiny, święta kościelne: Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało. Zapewniają oprawę muzyczną podczas różnych festynów na terenie Gminy Mosina i Gmin sąsiednich.

Istnieje możliwość korzystania z usług muzycznych Orkiestry.
Telefon kontaktowy +48 604 142 277

Facebook
Skip to content