POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W MOSINIE

Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów działa na terenie Mosiny od 1973 roku. Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej ogółu, jego członków w oparciu o statut PZERI. Cele związku to: poprawa warunków socjalo-bytowych członków, uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzenie działalności kulturowej, zdrowotnej i turystyczno-krajoznawczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy administracji publicznej oraz samorządowej. Od 1998 roku do chwili obecnej działa jako Oodział Rejonowy PZERiJ w Mosinie. Podegają jemu Koła Terenowe w: Pecnej, Dymaczewie Nowym, Rogalinie, daszewicach, Czapurach i Wiórku, koło środowiskowe ”Klub Nauczyciela” w Mosinie oraz nowo powstałe koło w Rogalinku. Łącznie w szeregach naszego oddziału jest ponad 700 członków.

Facebook
Skip to content