MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKIE STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE

W lutym 1997r. zostało reaktywowane w Mosinie Bractwo Kurkowe. Stowarzyszenie zrzeszające osoby z Mosiny i Puszczykowa przyjęło nazwę „Mosińsko – Puszczykowskie Bractwo Strzeleckie im. dr. Tadeusza Jakubiaka”. Bractwo nosi imię ostatniego, wieloletniego Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, który spoczął 18 grudnia 1996r. na mosińskim parafialnym cmentarzu. Mosina posiada bogata tradycję strzelecką. Według dokumentów bractwo strzeleckie powstało tutaj już w 1761 roku. Bardzo prężnie działało w okresie międzywojennym. Liczyło wówczas 41-50 członków. Na Kongresie, który odbył się w Gdyni, Mosinę reprezentowało 4 członków. Do dziś wielu naszych obywateli pamięta zielonoświątkowe zawody o tytuł „króla kurkowego” w mosińskiej strzelnicy (obecnie lasek między ulicą Leszczyńską a Strzelecką ), korowody z królem kurkowym i inne formy działalności bractwa. Dziś Bractwo Kurkowe bardzo zaangażowane jest w życiu społecznym i parafialnym Mosiny. W swej działalności kultywuje historyczne tradycje Bractw Kurkowych, w myśl starej zasady „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.

Facebook
Skip to content