1991

nowe zadania, wynikające z nowej rzeczywistości samorządowej po roku 1990, zostają określone w statucie Ośrodka Kultury i Sportu w Mosinie. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminie z zakresu kultury i sportu

Share Post :

Facebook
Skip to content