1970

wychodząc naprzeciw ówczesnym potrzebom kulturalnym, z inicjatywy mieszkańców i władz, po ukończeniu budowy budynku przy ul. Nowotki (obecnie ul. Dworcowa), nadano nowopowstałemu obiektowi nazwę Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie. Budynek przeznaczono na działalność Miejskiej Biblioteki oraz form o charakterze kulturalno-artystycznym

Share Post :

Facebook
Skip to content