OBCHODY 83. ROCZNICY ROZSTRZELANIA PIĘTNASTU MIESZKAŃCÓW ZIEMI MOSIŃSKIEJ I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI W 1939 ROKU NA RYNKU W MOSINIE

20 października to data szczególna dla mieszkańców Mosiny i okolic.

To dzień, w którym upamiętniamy naszych mieszkańców, którzy stracili życie na mosińskim rynku – ofiar zbrodni z 1939 r. Tamtego pamiętnego roku w ramach planowej akcji Tannenberg rozstrzelano: Franciszka Kołtoniaka, Stanisława Kozaka, Stanisława Jaworskiego, Wincentego Frankowskiego, Józefa Królaka, Antoniego Roszczaka, Ludwika Baraniaka, Jana Frąckowiaka, Alojzego Szymańskiego, Piotra Bartkowiaka, Józefa Cierżniaka, Alojzego Kujatha, Józefa Lewandowskiego, Wiktora Matuszaka, Romana Gawrona.

Zapraszamy do wspólnego uczczenia ich pamięci.

20 października 2022

Share Post :

Facebook
Skip to content