Być, to pamiętać…

W Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń, ustawą z 23 kwietnia 1937 r. dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości. Jak głosiła treść ustawy, ten dzień „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Do czasu kolejnej wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. W roku 1945 władze komunistyczne zniosły je, a świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Święto Niepodległości 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. To najważniejsze w Polsce święto państwowe obchodzone jest uroczyście w całym kraju, także w Gminie Mosina.

Niestety w tym roku ze względu na stan epidemii i związane z nim obostrzenia, gminne obchody tego święta miały wymiar symboliczny, bez udziału mieszkańców. Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, w imieniu społeczności Gminy Mosina, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed sarkofagiem Prezydenta Hr. Edwarda Raczyńskiego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcelina w Rogalinie oraz przed Pomnikiem Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie. W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie, odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny.

Share Post :

Facebook
Skip to content