102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Cześć i chwała bohaterom!

27 grudnia 1918 roku, o. godz. 16.40 w Poznaniu rozpoczęło się zbrojne powstanie przeciwko pruskiemu zaborcy, by wydrzeć z jego rąk wielkopolską ziemię i przyłączyć do niepodległej Ojczyzny.  W krótkim czasie walki objęły prawie całą Wielkopolskę. Powstanie zakończyło się rozejmem w Trewirze podpisanym 16 lutego 1919 roku, a  postanowieniem traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r., w wyniku  zwycięskiego powstania większość Wielkopolski wróciła w granice Polski. W Powstaniu 1918 – 1919 czynny udział wzięło ponad 300 mieszkańców związanych za życia z Ziemią Mosińską.

Z okazji 102. rocznicy  zwycięskiego zrywu Wielkopolan przedstawiciele władz samorządowych: Zastępca Burmistrza Tomasz Łukowiak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, Wiceprzewodniczący Rady Dominik Michalak oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” Irena Rybarczyk, pracownicy Mosińskiego Ośrodka Kultury i Komendantka Hufca ZHP Mosina Magdalena Jakubowska, w imieniu społeczeństwa złożyli wieńce i zapalili znicze w miejscach pamięci Powstańców Wielkopolskich w Mosinie. Ten symboliczny hołd oddany został przy kamieniu pamięci poległego Powstańca z Mosiny Piotra Mocka, nad jego grobem na cmentarzu parafialnym w Mosinie i nad zbiorową mogiłą rozstrzelanych w Mosinie  20 października 1939 r.,  w którym pochowanych jest 6 powstańców – ofiar niemieckiej egzekucji:  Piotr Bartkowiak, Antoni Roszczak, Jan Frąckowiak, Wincenty Frankowski, Alojzy Szymański  i Stanisław Jaworski, a także pod Pomnikiem Pamięci na mosińskim rynku, którego jedna z tablic poświęcona została Powstańcom Wielkopolskim.
O godz. 12.00 w kościele parafialnym w Mosinie, odprawiona została msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich.

Wcześniej, w godzinach porannych, na wszystkich grobach Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w  Mosinie, Rogalinku i Żabnie, wspólnie z panami Jackiem Szeszułą i Włodzimierzem Gabrielskim oraz druhną Zosią z 19 MDH Mafeking mosińskiego Hufca ZHP, zapaliliśmy znicze pamięci od Gminy Mosina. Jak co roku, dzisiaj na mogiłach uczestników Powstania Wielkopolskiego zapłonęły także  znicze od mosińskiego FC Lecha Poznań.

Obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wartą honorową w jego miejscach pamięci w Mosinie, uświetnili członkowie grupy rekonstrukcyjnej TID Semper Fidelis oraz harcerki z 21 Wodnej Drużyny Harcerskiej „HALS”. Oprawę obchodów przygotował Mosiński Ośrodek Kultury przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie.

Tegoroczne upamiętnienie zwycięskiego zrywu Wielkopolan, ze względu na sytuację związaną ze stanem epidemii odbyło się bez udziału mieszkańców. Mimo to, jak co roku nasi  mieszkańcy pamiętali o tym wydarzeniu,  wywieszając w oknach powstańcze flagi.

O losami bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 z Gminy Mosina, przeczytać można w publikacji „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”. O nich opowiada także film zrealizowany przez Urząd Miejski w Mosinie „Mosina w Powstaniu”.

Pamiętajmy o bohaterach!

tekst: Joanna Nowaczyk

zdjęcia: MOK

Share Post :

Facebook
Skip to content