200
Wystawa" Wystawa"

         Izba Muzealna powstała w marcu 1985 r. Od początku mieści się w budynku - bożnicy, wzniesionym pod koniec XIX w. Dysponował dwiema salami: w jednej mieściła się ekspozycja stała, druga była salą wystaw zmiennych. Ta ostatnia w 1993r. Stała się siedzibą Galerii Miejskiej. Zalążek zbiorów Izby Muzealnej stanowiły materiały przekazane przez Izbę Pamięci /mieszczącą się w Szkole Podstawowej nr 2/. Przez 20 lat zbiory wzbogacono o kolejne eksponaty /dokumenty, fotografie/, pozyskiwane poprzez dary lub drogę zakupów. Nadrzędne zadania Izby Muzealnej to gromadzenie opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Robimy to w formie wystawy i udzielaniem szerokich informacji, popartych odpowiednimi dokumentami lub fotografiami /udział w wystawach w ościennych placówkach muzealnych, prace semestralne i dyplomowe uczniów i studentów/. W ostatnich 5 latach wzbogaciliśmy zbiory o kilka cennych XIX-wiecznych eksponatów. Łącznie w naszych zbiorach zostało zaewidencjonowanych 699 eksponatów, co stanowi 1790 jednostek muzealnych. Mamy także bogate archiwum ikonograficzne. Dzieląc się ze społeczeństwem zgromadzonymi eksponatami, świadczącymi o przeszłości naszego miasta, liczymy na dalsze wzbogacanie zbiorów przez mieszkańców Mosiny i regionu.

Adres:

ul. Niezłomnych 1
tel. (061) 8191-591

Godziny otwarcia:
Godziny otwarcia:

wtorek-piątek, godz. 9:00-15:00,
niedziela, godz. 10:00-13:00
Tel/fax 618 191 591
W Izbie Muzealnej w Mosinie do końca kwietnia 2013 r. można zapoznać się z wystawą "Mosińskie ulice i ich mieszkańcy". Powyższa wystawa została przygotowana w oparciu o gromadzony przez ponad 30 lat materiał fotograficzny stanowiący poważne źródło wiedzy o naszym mieście. Prezentowane na wystawie fotografie stanowią odniesienie do wielu wspomnień związanych z naszym dzieciństwem i młodością spędzonych w Mosinie. Pozwalają przypomnieć sobie miejsca, których już nie ma, a także osoby dobrze nam znane: przyjaciół, znajomych, sąsiadów : wszystkich tych, którzy w przeszłości kształtowali dzieje naszego miasta. W związku z pracami nad kolejną wystawą o mosińskim kanale zwracamy się do mieszkańców Mosiny i czytelników Merkuriusza z prośbą o użyczenie lub przekazanie do zbiorów interesujących nas zdjęć w terminie do 30 marca 2013 r.
„Mosińskie ulice i ich mieszkańcy”Izba Muzealna zaprasza na wystawę fotografii pt.: „Mosińskie ulice i ich mieszkańcy”, która potrwa do końca lutego br. Mosińskie ulice okresu przedwojennego i krótko po wojnie uwiecznione i zatrzymane w kadrze aparatów fotograficznych naszych przodków: dziadków, rodziców a często i nas samych, były niejednokrotnie świadkiem różnych ważnych zdarzeń w historii naszego miasta. Przez pryzmat tych zdarzeń powiązanych z życiem rodzinnym mieszkańców, działalnością stowarzyszeń, organizacji i związków społecznych możemy za pośrednictwem fotografii prześledzić zmiany jakie nastąpiły w architekturze miasta czy „modzie” ulicy. Prezentowane na wystawie fotografie stanowią również odniesienie do wielu wspomnień związanych z naszym dzieciństwem i młodością spędzonych w Mosinie. Pozwalają przypomnieć sobie miejsca, których już nie ma a także osoby dobrze nam znane: przyjaciół, znajomych, sąsiadów; wszystkich tych, którzy w przeszłości kształtowali dzieje naszego miasta. Wystawa została przygotowana ze zbiorów własnych Izby Muzealnej w oparciu o gromadzony przeszło 30 lat materiał fotograficzny stanowiący pokaźne źródło wiedzy o naszym mieście. MOKPowrót